OFERTA

Wdrożenie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości​

 • Dostosowanie warunków wytwarzania, organizacji i systemu zapewnienia jakości w zakładach do wymagań GMP
 • Ocena zgodności systemu zapewnienia jakości z wymaganiami prawnymi
 • Opracowanie dokumentacji systemu zapewnienia jakości

Pomoc przy nowych inwestycjach

 • Tworzenie URS - specyfikacji wymagań użytkownika
 • Ocena dokumentacji projektowej
 • Zarządzanie projektem
 • Commisionig, FAT i SAT- opracowanie dokumentacji, wykonanie testów

Walidacja

 • Opracowanie Głównego Planu Walidacji
 • Przeprowadzenie Analizy Krytyczności oraz Analizy Ryzyka
 • Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie
 • Kwalifikacji Projektu (DQ)
 • Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ)
 • Kwalifikacji Operacyjnej (OQ)
 • Kwalifikacja procesowa (PQ)

Dla:

 • Urządzeń i instalacji procesowych
 • Systemów komputerowych
 • Systemów mediów czystych
 • Systemów klimatyzacji i wentylacji
 • Urządzeń laboratoryjnych
 • Pomoc w walidacji: ​
 • Procedur czyszczenia
 • Procesu wytwarzania
 • Metod analitycznych

Pomiary

Wykonujemy pomiary następujących parametrów:

 • Temperatury w zakresie od -100 do +400 stopni Celsjusza (autoklawy, liofilizatory, tunele depirogenizacyjne, zbiorniki, cieplarki, komory/pomieszczenia do badania stabilności, drażownice, piece, chłodnie, pomieszczenia produkcyjne, magazyny)
 • Ciśnienia i różnicy ciśnienia (podczas sterylizacji, w pomieszczeniach produkcyjnych, urządzeniach procesowych)
 • Ilości cząstek: w pomieszczeniach produkcyjnych, sprężonym powietrzu, azocie, dwutlenku węgla
 • Przepływu powietrza przez filtry HEPA
 • Prędkości powietrza pod nawiewami laminarnymi